Jednoduché účtovníctvo

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva

 • spracovanie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH a spracovanie daňového priznania DPH
 • evidencia dlhodobého majetku
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • daňová optimalizácia
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO

Napíšte nám, vypracujeme Vám konkrétnu cenovú ponuku presne podľa Vašich potrieb.

Podvojné účtovníctvo

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva

 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie evidencie záväzkov a pohľadávok
 • evidencia DPH a spracovanie daňového priznania DPH
 • evidencia dlhodobého majetku
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • daňová optimalizácia
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO
 • účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Napíšte nám, vypracujeme Vám konkrétnu cenovú ponuku presne podľa Vašich potrieb.

Mzdy a personalistika

Komplexné vedenie mzdovej agendy

 • spracovanie miezd podľa predložených dokladov
 • vypracovanie výkazov pre ZP, SP, Daňový úrad
 • príprava pracovných zmlúv
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • vedenie personálnej evidencie

Napíšte nám, vypracujeme Vám konkrétnu cenovú ponuku presne podľa Vašich potrieb